Lesbepalingen en tarieven.

Lestarieven

Gitaarles: individuele lessen van 30 minuten kosten € 13,- per les. Groepslessen (maximaal 3 personen) van 30 minuten kosten € 9,- per persoon per les.

Zangles: individuele lessen van 30 minuten kosten € 13,- per les. Groepslessen (maximaal 3 personen) van 30 minuten kosten € 9,- per persoon per les. Groepslessen (onbeperkt aantal personen) van 60 minuten kosten € 10,- per persoon per les. Groepslessen (onbeperkt aantal personen) van 90 minuten kosten € 12,- per persoon per les.

Djembéles: individuele lessen van 30 minuten kosten € 13,- per les. Groepslessen (maximaal 3 personen) van 30 minuten kosten € 9,- per persoon per les. Groepslessen (onbeperkt aantal personen) van 60 minuten kosten € 10,- per persoon per les. Groepslessen (onbeperkt aantal personen) van 90 minuten kosten € 12,- per persoon per les.

Lesbepalingen

·         Het lesgeld dient vooraf betaald te worden, liefst in een keer maar als dit niet mogelijk is, dan kan eventueel ook in termijnen worden betaald. Voor lessen die per keer worden betaald, wordt € 1,- per les extra berekend.

·         Bij ziekte of afwezigheid van de leerling dient de les door te worden betaald en wordt vooraf betaald lesgeld niet terugbetaald.

·         Bij afwezigheid van de docent wordt in eerste instantie een afspraak gemaakt om de les in te halen. Mocht er geen inhaal les afgesproken kunnen worden, dan hoeft de les niet te worden betaald.

·         De lestijden zijn inclusief het wisselen van leerlingen en de voorbereidingen voor de les.

·         Opzegging van de lessen dient per e-mail te geschieden aan read.music@icloud.com . De opzegtermijn van één maand gaat in op de maand volgend op de maand waarin er wordt opgezegd.

·         Het lesschema wordt in perioden bekend gemaakt aan de leerlingen en is leidend voor de te geven lessen en de betaling van de lessen.

·         Read Music is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade opgelopen tijdens de lessen.

·         Indien je deelneemt aan de lessen van Read Music dan wordt je geacht kennis te hebben genomen van de lesbepalingen en daarmee akkoord te gaan.